Make your own free website on Tripod.com
fly.gif (22232 bytes)   Модел

Fly (Rock Empire)

  Особености

екстремна, олекотена, 1 катарама,  горни инвентарници

  Тегло, размер

400 гр. / XS-XXL

  Цена

65 лв

helium.gif (31431 bytes)   Модел

Helium (Rock Empire)

  Особености

класическа, 1 катарама, долни инвентарници

  Тегло, размер

440 гр / XS-XXL

  Цена

65 лв

peak.gif (26680 bytes)   Модел

Peak (Rock Empire)

  Особености

универсална - 3 катарами

  Тегло, размер

1,9 кг / S-XXL

  Цена

68 лв

  Модел

Double

  Особености

универсална, 4 катарми, един размер за всеки

  Тегло, размер

480 гр.

  Цена

78 лв