Make your own free website on Tripod.com

Производител:Berghaus
Модели: 
Georgia, Oregon

Водоустойчиви и проветриви GoreTex
Цена: 99лв

Производител: Boreal
Tirich    $154
Askole  $131
Mali      $131
Fuji       $143
Bulnes   $128
За походи в средна и висока планина (лято) и кратки зимни излети.
Удобни за "котки".
Кордура,
Torcal  $120
Tepui   $110
Guara $120
Garet  $120
За походи в средна и висока планина (пролет-лято-есен)